Take a fresh look at your lifestyle.

珠光寶氣 一折到手

0 186
鑽 石 蝴 蝶 形 吊 墜 連 18K 金 頸 鏈   原 價 $6,500  開 倉 價 $1,480
鑽 石 蝴 蝶 形 吊 墜 連 18K 金 頸 鏈 原 價 $6,500 開 倉 價 $1,480

先 唔 好 講 晚 晚 煲 緊 套 《 珠 光 寶 氣 》 , 邊 阿 太 阿 名 媛 行 頭 有 幾 勁 有 幾 令 人 恨 到 牙 癢 , 事 實 上 從 來 女 人 對 珠 寶 與 鑽 飾 , 一 個 唔 該 合 眼 緣 就 會 輕 易 拋 出 一 顆 真 心 。 如 果 下 圖 那 隻 蝴 蝶 又 或 者 粒 珍 珠 未 能 對 你 一 擊 即 中 , 唔 使 驚 , 今 日 仲 有 過 千 款 鑽 飾 及 散 石 揀 到 你 面 青 。 講 漏 , 呢 批 首 飾 最 低 平 到 一 折 , 仲 有 乜 理 由 吸 引 唔 到 你 ? 同 場 兼 有 數 個 名 牌 服 飾 開 倉 , 包 括 Alexandre Herchcovit、 Geren Ford 、 grace sun 、 Grey Ant 、 Lamb Leaves 、 MARLOVA 、 MIKE & CHRIS 和 Religion , 大 小 通 吃 無 難 度 。 

珍 珠 鑽 石 吊 墜  ( 不 連 鏈 )原 價 $8,200  開 倉 價 $1,880
珍 珠 鑽 石 吊 墜 ( 不 連 鏈 ) 原 價 $8,200 開 倉 價 $1,880

恒和 珠 寶 首 飾 

日 期 : 今 日 起 至 12 月 14 日 10:00am-8:00pm
地 址 : 銅 鑼 灣 羅 素 街 38 號 金 朝 陽 中 心 5 樓
查 詢 : 2369 0036

資料來源:蘋果日報