fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

好 juicy 的紙包飲品設計

0 988

juicepackaging03

很多人都說現在的藝術界線很模糊,這個 Naoto Fukasawa 造的紙包飲設計當然是大量生產,但都好有藝術性,看看,十分有趣。

juicepackaging01

juicepackaging04

juicepackaging07

juicepackaging03

圖片來源