fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

眉神啟示錄

0 186

在Zing, 每位老師都有一個強項….而Ricky 的強項是畫眉….Janis笑說, 若Zing是妝神, 咁Ricky就是眉神.

 

上堂我們再深入哋學習護膚品廣告妝嘅技巧…

1. 佢嘅細緻度極高…真係要面貼面咁睇都要冇遐邇的. 但有些天生的遐邇, 你則要保留下來…免得給人 “蠟像”嘅感覺.

2. 用了色, 但不要比人 “發覺”你用過色. 比化NUDE妝仲淡.

3. 但最重要的, 是你要拿到個妝嘅焦點….而不同的面孔, 焦點是不同的…..你要有判斷力才能找到.

 

找來CC當model….佢輪廓深, 不用搞太多嘢….雖然我發覺她眉頭是壓著眼睛….但化好妝改善不大….只可說, 眉型清晰咗.

 

Ricky看了一吓, 就說…CC的焦點, 就是在眉….我造的未夠.

 

佢就不斷將CC的眉頭加高…補前.補後….畫了15mins, 他才滿意…他說若可拔掉眉頭下方的毛, 再略加修剪, 效果更好.
Anita13

但對我來說..已是超amazing…..

1. 整對眼 “開陽”了

2. 連前額過高的問題一併解決了.

 

這堂真的令我獲益良多….完來只要拿好重點…就是這一點的功夫….整個妝的亮麗度就能大大的提升.

 

我會好好學.

 

後話:

每位化妝師對美都有堅持….對自己都有要求….RICKY一邊畫眉時, 一邊喃喃自語…. “仲未得…仲差啲乜”….一邊畫…..就係咁, 畫了差不多15mins…..終於畫了條靚眉. 化妝是要用心的….才會美.

 

教學生, 佢都係用心的….不會敷衍了事….多謝你.