fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

LOREAL 溫和眼唇卸粧液

0 394

LOREAL 溫和眼唇卸粧液 Gentle Lip and Eye Make-Up Remover

Cherry
$60~左右

這個卸妝液我想寫好耐o架啦~已經用了5瓶啦~還不記得寫~~比起上妝~落妝用的還緊要哦~因為宜家好多眼及唇部都係防水防掉色的~所以一般面部既卸妝可能會不夠徹底~所以我堅持用專用的卸妝油去處理眼的部份~就算係MJ 這些比較難卸都可以輕易卸到..

用法:這是水油兩層式的卸妝液~所以使用時要將之搖勻~以化妝棉大概取一蚊的份量~輕印在眼皮上停留十秒~然後輕輕印下~你就會發覺整個眼妝+睫毛液也印在化妝棉上啦~真係好利害o架~不過要注意唔好向下抹會印到下眼皮~黑色素會沉殿係皮膚下形成黑眼圈o架~~

這瓶雖然好用~但係唔知係唔係太細枝我用得好快~ 大概個半月就會用完~但其實我一個星期可能用2次o架咋….所以我成日都睇正manning or waston減價就會入定啦~呢樣野就唔慳得~都唔太貴丫~

各位姊妹們記得要將卸眼同面部分開咁皮膚先唔會有不正常的狀況丫~~

by Cherry