fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

鬥快搶半價Original Fake

0 368

19fo505pzok不 少 水 貨 舖 潮 店 都 有 賣 的 Original Fake , 最 平 最 抵 都 要 六 、 七 百 一 件 , 甚 至 部 份 潮 店 企 硬 價 唔 肯 減 , 潮 童 想 in 都 要 就 住 個 荷 包 。 不 過 最 近 有 潮 店 H.E.A- INC 都 順 應 減 價 戰 , Original Fake 的 Tee 減 價 至 半 價 , $300 搞 掂 , 唔 止 一 、 兩 個 print 有 得 減 , 足 足 有 十 三 款 , 大 家 鬥 快 搶 !

記 者 ︰ 葉 雪 芯

H.E.A- INC ( 3105 1051 )
銅 鑼 灣 東 角 駅 204 號 舖

資料來源:蘋果日報