fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

無痕髮貼

0 341

yennie1

以前幫人化妝,為免得前陰頭髮阻礙,

會用髮夾夾起前陰頭髮,但係就常常出現超煩的夾痕~

日本仔好有創意,發明了這款無痕髮貼~

現在幫人化妝,我都愛用這款髮貼,

客人都覺得好新奇~

用法好簡單,只是將前陰頭髮整起,

用髮貼如用髮夾貼住髮面,

d 髮陰就乖乖貼住又無夾痕,

電視台的化妝師都用佢的。

 

價錢都好平,大約十幾蚊而已(現在特優6元),

有多款色選擇,莎莎有售。