fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

大搜查之女

荷里活廣場 請你睇《大搜查之女》

臨 近 年 尾 奉 旨 消 費 , 由 即 日 至 1 月 4 日 於 荷 里 活 廣 場 購 物 滿 $600 或 以 上 , 憑 當 日 商 戶 發 票 ( 最 多 兩 張 ) 即 可 換 領 電 影 《 神 探 伽 利 略 》 或 《 大 搜 查 之 女 》 戲 票 1 張 , 每 人 每 日 最 多 可 換 2 張 戲 票 , 數 量 有 限 , 換 完 即 止 。 購 物 有 戲 飛 送 , 筍 到 爆 啦 , 滿 足 購 物 慾 之 餘 仲 可 以 免 費…