fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

隱形眼鏡

戴CON一日可以戴幾耐?

對Con一日可以戴幾耐,除左睇每個人對眼既情況外,最重要係隻Con係用咩物料,因為會好影響隻Con既透氧度,愈高愈好。 因為視光師話隻眼嘅角膜本身係冇血管供應氧氣,所以如果隻Con唔透氣,咁隻眼就會透唔到氣,D微絲血管就可膨脹黎攞多D氧氣,亦即係我地見到嘅紅筯,咁代表隻Con戴得唔耐。宜家最新個隻物料叫矽水凝膠,係透氧度最高嘅物料,對眼少D紅筋,戴幾耐都OK!

戴Con其實一D都唔難!

戴開眼鏡,岩岩轉戴隱形眼鏡,好多人都會唔係好識,有時要搞好耐先戴到。其實日日keep住戴,戴得多。宜家好快戴到,幾秒搞掂!除Con的話,用左手食指拉低下眼皮,隻眼望鼻頭,跟住右手食指同手指公拎隻Con出黎,咁會容易D同冇咁驚。 戴Con步驟: 1. 首先要洗乾淨雙手,把鏡片放於食指指尖 - 要分清正反兩面 2. 跟住用右手既食指拉按住上眼瞼,中指則把下眼瞼拉低,跟住慢慢放隻鏡入眼 3. 貶幾下眼,無唔舒服就 OK啦! 至於ACUVUE 嘅…