fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Premier body butter

Body cream and body oil

其實我這花心蘿蔔, 平的用, 貴的都用, 只係唔會用死一樣嘢.....例如搽身的products, 好話, 我現在用緊的都有: Body Shop (之前托朋友在外國買 (當時造大DISCOUNT), 維起幾廿蚊一枝, 好抵用) Three (主要搽胸和頸, 去紋用. 有啲貴, 勝在味道幾好, 用完刀都幾滑. 佢仲未被泉發完全最代, 係因為佢滲透力好好多.) 泉發 ~ 搽腳的: 其實我有用兩隻泉發的產品: 分別係搽腳去水腫同搽胸頸去紋. 佢哋住要同…