Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Bling Bling

對不起, 我怪錯了你哋

向來, 我對美甲嘅事, 一竅不通. 簡單如搽甲油, 都係唔識. 淺色的尚可應付 (出了錯都唔會覺嘛), 但深色的, 一律失敗 ~ 永遠搽得唔勻, 亦唔貼甲邊…再唔係, 出晒界搽到落肉…醜到死. 所以, 平時, 自己只會上點淺色嘅甲油, 深色的, 要待修甲時等美甲師代勞了.近日忽然愛上bling bling 甲. 我知在sasa 買嗰啲$5-1x蚊樽的都好閃, 但當年試過後, 一來啲閃片好粗, 二來, 總覺得佢哋唔噤 + 令指甲變黃, 所以再沒買了,…