fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

coconut milk

超級易整嘅椰汁栗米糕

 超級易整嘅椰汁栗米糕 因為我懶,唔想整馬豆,所以用左屋企嘅罐頭栗米黎整依個椰汁糕,效果都OK咖,只係你要將D栗米同D栗米水隔淨D,如果唔係會覺得D栗米攪到個糕食落有DD鹹。等我下次用新鮮栗米,效果可能會好D。 但一句講曬,好易整呀!!