fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

diet

季節食療趕走懶洋洋的春天

穿衣服我們會換季,而日常飲食都應該要跟隨季節變換,例如冬天會注重進補。我們身體的消耗、吸收與儲存能量在不同季節都會有所變化,一年之際在於春,我們又應該吃甚麼讓身體有足夠的能量?

鹽多點還是糖多點好?

兩樣都不好!! 過量的鹽和糖都會影響健康和心臟。不過你又知道攝取過量的糖可能更糟嗎?攝取過量的糖會令身體從食物裡吸收更多的鈉,對身體做成更大的負荷和影響。

The South Beach Diet

總 統 伉 儷 最 均 衡 瘦 身 前 美 國 總 統 克 林 頓 和 夫 人 希 拉 莉 都 係 South Beach 粉 絲 。 星 級 減 肥 餐 有 好 多 款 , 美 國 最 流 行 而 較 為 正 常 的 Diet , 可 謂 The South Beach Diet : 分 三 階 段 , 首 階 段 曾 被 人 批 評 話 似 Atkins Diet 全 冇 碳 水 化 合 物 , 唔 夠 均 衡 。 第 二 階 段 慢 慢 加 入 首…