fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

1 day

戴CON一日可以戴幾耐?

對Con一日可以戴幾耐,除左睇每個人對眼既情況外,最重要係隻Con係用咩物料,因為會好影響隻Con既透氧度,愈高愈好。因為視光師話隻眼嘅角膜本身係冇血管供應氧氣,所以如果隻Con唔透氣,咁隻眼就會透唔到氣,D微絲血管就可膨脹黎攞多D氧氣,亦即係我地見到嘅紅筯,咁代表隻Con戴得唔耐。宜家最新個隻物料叫矽水凝膠,係透氧度最高嘅物料,對眼少D紅筋,戴幾耐都OK!

隱形眼鏡剩係戴到 10 年?

其實只要隻 Con 係高質素,同埋乾淨衞生,咁就可以戴幾耐都得。有朋友轉左戴 ACUVUE 隻 trueye,視光師話佢隻物料係新D,同其他傳統一般Con唔同,勁高透氧,加埋保濕勁D,又防UV,好似好全面咁。同埋佢係1 day,方便好懶唔想洗 Con 嘅人。

戴 CON 是否安全?

戴 CON 基本上是安全! 有幾點戴 CON 注意事項可以參考一下:戴 CON 最緊要注意個人衞生,戴 CON 前一定要洗手。 注意戴 CON的時間, 例如: 跟足對 CON 可以戴嘅時間黎戴,即係 1 DAY 戴1日,兩星期就戴14日。除咗 1 DAY 外,其他 CON 戴完記得用 CON 水徹底洗乾淨。曾經有人試過戴一副 2 星期 CON 戴,太懶又冇洗乾淨副 CON,最後搞到發炎。不過又唔洗太擔心,如果自問係懶人就唔太建議洗 CON,可以用 1…