fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

戴CON一日可以戴幾耐?

0 2,085

Con一日可以戴幾耐,除左睇每個人對眼既情況外,最重要係隻Con係用咩物料,因為會好影響隻Con既透氧度,愈高愈好。

因為視光師話隻眼嘅角膜本身係冇血管供應氧氣,所以如果隻Con唔透氣,咁隻眼就會透唔到氣,D微絲血管就可膨脹黎攞多D氧氣,亦即係我地見到嘅紅筯,咁代表隻Con戴得唔耐。宜家最新個隻物料叫矽水凝膠,係透氧度最高嘅物料,對眼少D紅筋,戴幾耐都OK!