fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

Majolica Majorca Lash Expander Edge Meister F

0 421
我承認, mascara 係一種好個人化的產品. 因為習慣不同, 眼的水油分泌又不同, 所以有些人會喜歡傳統用落妝油落的mascara, 而我則喜歡用溫水落的mascara;
就算多持久的油落mascara, 如我用上一整天…好的產品當然不會令我變熊貓, 但唔多唔少, 都會在眼尾或眼肚位有小小化開. 在我身上, 遇上炎熱的天氣, 化開的情況會更嚴重.
相反, 溫水落的mascara, 在我身上就比較long lasting…就算甩…佢都係甩小小fiber 出嚟, 一抹就走…不是化開一達, 令眼妝變了小smokey. 但的確, 我有些朋友用水溶的, 甩到不可接受….所以…真係好個人.
MJ_AUG13_05
我自己搽mascara 時, 都會先用打底霜. 一來, 感覺上可以減少mascara 對睫毛的負擔, 2來亦可以令效果更完美. 其實MJ 的打底霜都幾好,….佢啲打底霜係白色但混合了黑色的fiber. 佢可以對抗潮濕同高溫, 令睫毛持久豐盈又捲曲.
MJ_AUG13_04
MJ 的MASCARA 擦頭係梳型…一邊係大梳, 一邊係細梳, 所以成隻眼所有位置都照顧到. 我個人比較習慣用擦型的MASCARA, 感覺上可以每條睫毛都分明啲. 初時用這梳型的…好似有點 “痴埋一PAT”. 但後來用慣咗, 發現不要沾太多MASCARA, 再擦多幾吓, 都可以造到睫毛分明的效果. 同埋我自持自己睫毛天生有點卷曲, 所以我很多時都不會夾睫毛的, 如過份重身的mascara 會壓扁我的睫毛…但MJ 這隻沒有. 而且都好快乾.
MJ_AUG13_01
我就造了以下實驗, 搽了MJ 後出去造運動….這只是一個實驗 ~ 在最嚴峻的情況下, 看看mascara 是否lasting. 我是不讚成造運動時都要化妝的.
MJ_AUG13_02上: 素顏
下: 搽了MJ mascara

在室外, 努力地造了1個多小時的劇烈運動…看看我全身濕到這樣就知出了幾多汗. 造運動時, 因實在太多汗, 所以我時不時用毛巾粗魯地抹面; 有些汗滴進眼裡, 喇眼架嘛, 所以我亦有捽眼. 當造了幾次之後, 係有些fiber 比我捽甩咗.

MJ_AUG13_06

回來再作比較…mascara 冇化開, 但有些fiber 甩咗. 但總算冇流黑眼淚或化到嚇死人……所以, 這就是我喜歡它的原因.

 MJ_AUG13_03
上: Before exercise
下: After exercise