fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

THREE 4D Plus Eye Palette

0 356

同父母親友食飯, 個妝會好簡潔
同我家肥仔出街慶祝, 個妝就會多啲…但頂多都係light smokey
同朋友出街慶祝….個妝就可以隨心所慾…..

今天, 興之所至, 要化個秋妝同朋友食飯
秋天要有橙, 金, 棗紅, 啡
THREE 4D Plus Eye Palette正好有齊以上原素
4色眼影, 右上的棗紅眼影係cream 的
可以打底或就就咁用都靚
眼妝以左上的橙金色搽眼蓋
再用啡紅色差眼尾位
再用smokey 必備的NARS pandora 造聚位

枝唇彩都係不得了的深橙紅色
同眼影係絕配

其實個妝幾勁吓, 但影相出嚟, 又算係平和